Sl. No Acharya Thirunakshtram Sanskrit Calender Date Day
1 43rd Pattam, Sri Veeraraghava Sathakopa Jeer (Devanarvilagam Azhagiyasingar) Karthigai, Pooradam Vrishchika, Poorvashada 11/19/2020 Thursday
2 34th Pattam, Sri Sathakopa Ramanuja Jeer Karthigai, Uthiradam Vrishchika, Uttarashada 11/20/2020 Friday
3 45th Pattam, Sri Lakshminrisimha Divya Paduka Sevaka Sri Narayana Jeer (Villivalam Azhagiyasingar) Karthigai, Uthirattadhi Vrishchika, Uttarabhadra 11/25/2020 Wednesday
4 5th Pattam, Sri Sathakopa Jeer Karthigai, Thirukkarthigai Vrishchika, Krithika 11/30/2020 Monday
5 31st Pattam, Sriman Narayana Jeer Karthigai, Makham Vrishchika, Makha 12/7/2020 Monday
6 41st Pattam, Sri Lakshminrisimha Sathakopa Jeer Margazhi, Poorattadhi Dhanurmasa ,Poorvabhadra 12/21/2021 Monday
7 8th Pattam, Sri Parankusa Jeer Margazhi, Ashwini Dhanurmasa , Ashwini 12/24/2020 Thursday
8 16th Pattam, Sri Sathakopa Jeer Margazhi, Mrigasheersham Dhanurmasa , Mrigashira 12/29/2020 Tuesday
9 4th Pattam, Sri Srinivasa Jeer Margazhi, Chithirai Dhanurmasa , Chitta 1/7/2021 Thursday
10 30th Pattam, Sri Srinivasa Jeer Margazhi, Visakham Dhanurmasa , Vishakham 1/9/2021 Saturday
11 40th Pattam, Sri Lakshminrisimha Divya Paduka Sevaka Sri Ranganatha Jeer (Karakurichi Azhagiyasingar) Margazhi, Visakham Dhanurmasa , Vishakham 1/9/2021 Saturday
12 6th Pattam, Sri Shastha Parankusha Jeer Thai, Poorattadhi Makara, Poorvabhadra 1/18/2021 Monday
13 38th Pattam, Sri Srinivasa Sathakopa Jeer Thai, Thiruvadhirai Makara, Aaridhra 1/26/2021 Tuesday
14 18th Pattam, Sriman Narayana Jeer Thai, Aslesham Makara, Ashlesham 1/29/2021 Friday
15 15th Pattam, Sri Kalyana Veeraraghava Jeer Thai, Chithirai Makara, Chitta 2/3/2021 Wednesday
16 42nd Pattam, Sri Sriranga Sathakopa Jeer, (Injimedu Azhagiyasingar) Thai, Uthiradam Makara, Uttarashada 2/9/2021 Tuesday
17 3rd Pattam, Sri Parankusha Jeer Thai, Thiruvonam Makara, Shravana 2/11/2021 Thursday
18 37th Pattam, Sri Veeraraghava Sathakopa Jeer Masi, Pushyam Kumbha, Pushya 2/25/2021 Thursday
19 19th Pattam, Sri Srinivasa Jeer Masi, Makham Kumbha, Makha 27-202021 Saturday
20 21st Pattam, Sri Parankusa Jeer Panguni, Hastham Meena.Hastha 3/29/2021 Monday
21 Sri Bhashyakarar Chithirai, Tiruvadhirai Mesha, Aaridhra

22 24th Pattam, Sri Parankusa Ramanuja Jeer Chithirai, Punarvasu Mesha, Punarvasu

23 29th Pattam, Sri Parankusa Jeer Chithirai, Chitthai Mesha, Chitta

24 32nd Pattam, Sri Veeraraghava Jeer Chithirai, Poorattadhi Mesha, Poorvabhadra

25 Nammazhwar Vaikasi, Visakham Vrishabha, Vishakha

26 7th Pattam, Sri Sathakopa Jeer Vaikasi, Visakham Vrishabha, Vishakha

27 10th Pattam, Sri Sathakopa Jeer Vaikasi, Vishakam Vrishabha, Vishakha

28 27th Pattam, Sri Veeraraghava Jeer Vaikasi, Avittam Vrishabha, Dhanishta

29 35th Pattam, Sri Ranganatha Jeer Vaikasi, Kettai Vrishabha, Jyeshta

30 39th Pattam, Sri Parankusa Jeer Vaikasi, Bharani Vrishabha, Bharani

31 Nadamuni Aani, Anusham Mithuna, Anuradha

32 9th Pattam, Sriman Narayana Jeer Aani, Thiruvadhirai Mithuna, Aaridhra

33 13th Pattam, Sri Veeraraghava Jeer Aani, Uthiradam Mithuna, Uthirashada

34 23rd Pattam, Sri Veeraraghava Jeer Aani, Uttirattadhi Mithuna, Uthirabhadra

35 46th Pattam, Prakritham Azhagiyasingar Aani, Magham Mithuna, Makha

36 14th Pattam, Sriman Narayana Jeer Aadi, Uthiradam Karkataka, Uthirashada

37 25th Pattam, Sri Srinivasa Jeer Aadi, Swathi Karkataka, Swathi

38 26th Pattam, Sri Ranganatha Jeer Aadi, Pooram Karkataka, Pubba

39 36th Pattam, Sri Srinivasa Jeer Aadi, Pushyam Karkataka, Pushya

40 22nd Pattam, Sri Narayana Jeer Aadi, Rohini Karkataka, Rohini

41 2nd Pattam Sri Srimannarayana Jeer Avani, Kettai Simha, Jyeshta

42 28th Pattam, Sri Ranganatha Jeer Aavani, Moolam Simha,Moola

43 44th Pattam, Sri Vedanta Desika Jeer (Mukkur Azhagiyasingar) Aavani, Hastham Simha, Hastha

44 Adivan Sathakopan Jeer Purattasi, Kettai Kanya, Jyeshta

45 17th Pattam, Sri Veeraraghava Vedanta Jeer Purattasi, Sathayam (Sathabhishak) Kanya, Shathabhaisha

46 20th Pattam, Sri Veeraraghava Jeer Purattasi, Moolam Kanya, Moola

47 12th Pattam, Sriman Narayana Jeer Purattasi, Poorvaphalguni Kanya,

48 33rd Pattam, Sri Sathakopa Jeer Purattasi, Vishakam Kanya, Vishakha

49 11th Pattam, Sri Srinivasa Jeer Aiyppasi, Moolam Thula, Moola