Dayaashatakam(Kannada)

Dayaashatakam(Tamil)

Deshikaprabandham(Kannada)

Deshikaprabandham(Tamil)

Sri Sannidhi Thaniyans (Tamil)

Sri Sannidhi Thaniyans (Sanskrit)

Sri Sannidhi Thaniyans(Kannada)

Acharyas & their Thaniyans

Nithyaanusandhaanam (Kannada)

Saattrumurai -Vadagalai (Kannada)

Aadhivanshatakopamangalam (Kannada)

Adhivanshatakopa Adaikkalappattu (Kannada)